V poslední době mě zaujala série článků o propařování substrátu pro výsevy v mikrovlnné troubě. Přestože tento způsob sterilizace výsevního substrátu užívám již řadu let, nenapadlo mě, kolik veselých příhod se dá při této celkem jednoduché činosti zažít. Na zveřejněných článcích je zejména pikantní, že jejich autory jsou inženýři, a tedy by se dalo předpokládat, že jejich vzdělání je vybavilo znalostmi, které podobné příhody vyloučí.

 Fyzikální podstatou mikrovlnného ohřevu je přeměna energie vysokofrekvenčního elektromagnetického vlnění při průchodu elektricky vodivým materiálem, nejprve v elektický proud a následně v teplo. Čím je materiál vodivější, tím více tepla vzniká, o čemž se již přesvědčili ti, kdo v ohřívané polévce nechali kovovou lžíci nebo ji ohřívali na tom krásném talíři se zlatou obroučkou. Obsahuje-li materiál v mikrovlnce volnou vodu, pak vznikající teplo ohřeje tento materiál na teplotu varu vody a po dosažení teploty varu všecno další teplo se spotřebovává k odpařování obsažené vody, tedy dokud hmota v mikrovlnce obsahuje volnou vodu, její teplota nepřekročí teplotu varu vody.

 Z výše popsané fyzikální podstaty děje v mikrovlnce se dá odvodit postup pro propařování, který se sice liší od již zveřejněných, ale zato funguje bez ohledu na typ milrovlnky.

 1. Substrát před propařováním zbavíme kamínků a hrudek prosátím přes síto s oky cca 3 x 3 mm. Unitř kamínků není volná voda a tedy se mohou ohřát daleko více než zbytek substrátu, no a hrudky se u nás často tvoří třeba kolem zrezavělého hřebíku, který vypadl z podkovy koně jednoho ze žižkových bojovníků.

2. Do přiměřeně velkého mikrotenového sáčku dáme substrát tak akorát vlhký pro vysévání. Přiměřeně velký sáček má asi pětinásobný objem, než kolik do něj dáme substrátu, protože musí být prostor na páru.

3. Na substrát v sáčku nalejeme vodu v množství asi 0,2 l na litr substrátu a substrát v sáčku (zvenku) promneme, aby vlhkost byla všude rovnoměrná.

4. Sáček uzavřeme a to tak, že ho jednou přehneme a vzniklý přehyb stáhneme gumičkou, nad substrátem  ponecháme asi dvojnásobek objemu substrátu volného prostoru.

5. Sáček vložíme na otočný talíř mikrovlnky. Čas nastavíme na 15 minut a výkon na maximum.

6. Zapnutou troubu se substrátem sledujeme. Po pár minutách, podle množství substrátu a výkonu trouby, je dosaženo teploty varu a začne se vyvíjet pára což se projeví nafouknutím sáčku. Teprve teď se začíná substrát propařovat!

7. Po nafouknutí sáčku ubereme výkon, aby sáček zůstal nafouknutý, ale nepřefouknutý. Z výše uvedené fyzikální podstaty jevu plyne, že vyšší výkon v této fázi nijak neurychlí proces propařování, pouze bude odpařovat více vody, přebytečná pára bude unikat a smrdět. Když sáček začne splaskávat, trochu přidáme až vyladíme optimální výkon, který bude zpravidla někde lolem Medium. Nastavený čas upravíme tak, aby doba propařování = doba, kdy je sáček nafouknutý, byla asi 10 minut.

Nevýhodou výše uvedeného posupu je nutnost kontrolovat proces a přestavovat výkon trouby. Výhodou je pak úspora elektrické energie a minimální množství uniklé páry a tedy minimální zápach.

   
Copyright © 2019 Klub kaktusářů Plzeň. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.