Konzervace pylu I

V některých případech jsme ale nuceni hledat sofistikovanější řešení. Jednou z možností je konzervace pylu. Za určitých podmínek můžeme pyl uchovávat poměrně dlouhou dobu. Životnost pylu ovlivňují zejména podmínky skladování. Mezi ty hlavní patří tma, snížená vlhkost, ochranná atmosféra (např. oxid uhličitý) a nízká teplota. Za těchto podmínek můžeme pyl zachovat až po dobu dvou let (Arabidopsis thaliana). Pro naše krátkodobé účely se jeví jako nejsnadnější uložit pyl do mrazáku. Pro odběr a skladování pylu se pak nejlépe hodí tyčinka s vatou v plastové zkumavce, které se používá v lékařství např. pro odběry vzorků DNA (cena asi 4 Kč/ks).