Opakovaně se ve sbírce při návštěvách dostávám do debaty, že se ve sbírce návštěvníkům nelíbí roubované rostliny. Většinou se jedná o pěstitele na počátku kaktusaření, kteří neznají dosah těchto úvah. Chtěl bych říci, že i mně se líbí víc pravokořenné kaktusy, nicméně bych chtěl zdůraznit, že cesta k pravokořenným rostlinám vede přes roubování.

Mám zejména na mysli rody a druhy, které jsou choulostivé (Sclerocactus), nebo do své plné krásy dorůstají až po mnoha letech (Eriosyce).

 Je třeba si uvědomit, proč se vlastně kaktusy roubují:

 

1/ Generativní namnožení cenného rostlinného materiálu:

Jestliže je cena deseti semínek více než třicet korun a kaktusář se bez toho druhu nemůže obejít, je třeba přistoupit k roubování na přechodné podnože, nechat rostliny vyrůst do dospělosti a sklizená semena vysít. Pak už má pěstitel k dispozici každoročně dostatek semen, aby se mohl dalším výsevem pokusit o pravokořenné jedince. Nicméně uvedené matečnice pro generativní množení (často naroubované pro urychlení růstu na vysoké podnože) nemohou být ve sbírce okrasou pro obdivovatele pravokořenné kultury. Já si tyto rostliny označuji MG (Matky generativní).

Příklady: Strombocactus, Blossfeldia, Aztekium, Copiapoa, Thelocephala, Islaya, Ariocarpus, ...

 

2/ Vegetativní množení cenných rostlin:

Jestliže bylo napsáno, že generativní matky (MG) hyzdí sbírku vysokým roubováním, tak matečnice pro vegetativní množení (MV) jsou ve sbírce asi to nejnevzhlednější (mírný výraz). Opět se jedná v namnožení cenného materiálu. Po dosažení potřebné velikosti je možno odnože zakořenit a tak získat cílené pravokořenné rostliny. Respektive je možno experimentovat, či dále roubovat.

Příklady: Mammillaria, Sulcorebutia, Chamaeocereus cv., ...

 

3/ Urychlení růstu do dospělosti

Některé druhy a rody kaktusů není možno v krátkosti a pomíjivosti jedno života přivést do dospělosti během jedné generace. Jedná se druhy značně choulostivé a pomalu rostoucí.

Zde je nutno roubovat opakovaně, mnohdy použít i 2x přeroubování.

První roubování je na přechodné podložky, které slouží k rychlému namnožení rostlin (Peireskiopsis, Eriocereus jusbertii, Echinopsis cv.).

První přeroubování provedu pro rychlý nárůst stonku do potřebné velikosti (nejčastěji Eriocereus jusbertii, ale i Opuntia). Jestliže pro první roubování malého semenáčku je použit E. jusbertii, je nutno roubování předělat, protože první srůst je malý. Dosáhneme tak větší plochy srůstu a rychlejšího následného růstu. Jestliže rostliny dosáhnou požadované velikosti (mnohdy i průměru 10 cm), provedeme druhé přeroubování. Jako podnože je možno použít Trichocereus pasacana, Echinopsis kermesina nebo Ferocactus glaucescens (alternativně F. potsii, F. hystrix). Velikost podnože je volena záměrně menší než roub. Ihned nebo po nějaké kratší době se takto vypěstovaný roubovanec jeví jako pravokořenný. Má tak i všechny vlastnosti roubované rostliny.

Je zřejmé, že pro druhé přeroubování s velkými srůsty je třeba mít zkušenosti. Po čase se dá dosáhnout devadesátiprocentní úspěšnosti. Pro takovéto roubování je třeba trpělivosti a mnohdy trvá i hodinu. Ale výsledek rozhodně stojí zato. Vznikne tak roubovanec vzácného choulostivého druhu v patřičné velikosti, který následně rozhodně choulostivý není.

Příklady: Echinocactus parryi, E. horizonthalonius, E. xeranthemoides, E. polycephalus, Uebelmania, Eryosice, Oroya, Copiapoa, Coryphantha okruh C. sheeri, ...

   
Copyright © 2019 Klub kaktusářů Plzeň. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.