Nová monografie rodu Austrocactus manželů Sarnesových je zajímavým počinem mapujícím zatím méně pěstovaný rod kaktusů z Jižní Ameriky a popisuje současný stav studia tohoto rodu pohledem autorů.

 Kniha o rozsahu 124 stran je rozčleněna na několik základních částí. V úvodní části, kde se autoři vyznávají ze své obliby ke kaktusům z jihu Amerického kontinentu, se mimo jiné zmiňují i o stávajících nejasnostech v taxonomii rodu Austrocactus.

 V další, obsahem nejobsáhlejší části, je nejdříve rozebrán rod Austrocactus, diagnóza rodu, historie jeho popisů a charakteristika těla, ostnů, kořenů, květů i semen. Semenům je věnována samostatná kapitola.

 Pokračuje se popisem jednotlivých druhů. Každá kapitola má jednotnou strukturu, kdy po uvedení uznávaného názvu následuje seznam basionym a synonym a popis druhu. V dalším textu je rozebrána historie druhu a diskutovány jsou obvykle i naleziště a vztahy k dalším druhům rodu. Celý text je doplněn velmi pěknou obrazovou dokumentací. Mimo mapku výskytu a fotografie typického reprezentanta rodu a jeho květu mezi fotografiemi najdeme také celek obvyklé krajiny výskytu a příklady běžné doprovodné flóry. Je třeba ocenit i to, že většina fotografií kaktusů je pořízena na nalezištích a jednotlivé exempláře jsou většinou identifikovány i sběrovými čísly manželů Sarnesových. Zajímavým doplňkem jsou makrofotografie semen. V některých případech jsou přidány i fotografie ilustrující variabilitu barev květů nebo fotografie plodů.

 V závěrečné krátké části je stručný popis pěstování a rozmnožování kaktusů tohoto rodu v kultuře. Na konci knihy je pak zařazeno několik stránek s fotografiemi Austrokaktusů „s otazníkem“. Jedná se o populace, kde sami autoři zatím nemají jasno, zda je lze definovat jako nové druhy nebo je zařadit k některým stávajícím taxonům. Poslední stránka je zajímavou perličkou. Jedná se o klíč k rozlišení jednotlivých v knize uvedených druhů Austrokaktusů.

 Knihu lze doporučit ke studiu všem zájemcům o tento rod kaktusů a zároveň se nám nabízí ke srovnání i speciál časopisu Kaktusy z loňského roku (Speciál 1 / 2015), který je danému rodu věnován.

 

   
Copyright © 2019 Klub kaktusářů Plzeň. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.