Zajímavý článek vyšel v říjnu tohoto roku ve francouzském online časopise Succulentopia č. 3 [1]. Autor zde popisuje vliv koncentrace minerálů ve vodě na klíčení semen kaktusů. Současně porovnává dva substráty: 1. Písek, perlit, 2. Písek, perlit, ornice. Celkový obsah minerálů ve vodě zde přestavují především kationty sodík, draslík, vápník, hořčík a anionty chloridy, dusičnany, sírany a hydrogenuhličitany. Výsevy byly zalévány vodou s různou koncentrací iontů v rozmezí 25 – 4774 mg/l [1].

Z výsledků vyplynulo, že klíčivost klesá úměrně se zvyšující se koncentrací iontů ve vodě. Nejlepších výsledků bylo dosaženo při celkové koncentraci iontů do 1000 mg/l, což představovalo klíčivost okolo 70 – 80 %. Semena v substrát obsahující ornici měly klíčivost sníženy průměrně o 5 % (důsledek vyšší celkové koncentrace minerálu) [1].

Zakořenění rostlin bylo obdobně při celkové koncentrací iontů do 1000 mg/l, v substrátu obsahující ornici, opět mírně snížené. Stejně tak počet životaschopných rostlin po 6 týdnech klesal se zvyšujícím se množstvím minerálů. Jako optimální je tedy považována voda s celkovou koncentraci minerálů do 500 mg/l [1]. 

Z výsledku tohoto článku je patrné, že vysoké koncentrace soli ve vodě nepříznivě ovlivňuje klíčivost semen a jejich zakořenění. Někteří pěstitelé již tento fakt znají, proto v prvotní fázi výsevu používají destilovanou vodu. Účelem je především snížit koncentraci iontů v substrátu. Vlivem osmotických jevů voda prochází polopropustnou membránou z prostoru s méně koncentrovaným roztokem do prostoru s více koncentrovaným roztokem. Pokud tedy snížíme koncentraci iontů v substrátu, posuneme rovnováhu vody ve směru semínka. Pozdějším pozitivním faktorem je růst samotné rostliny a kořenů. Vlivem nedostatku živin má rostlina paradoxně schopnost vytvářet mohutnější kořenový systém. Přirozeně po vytvoření dostatečných kořínků dojde k opačné situaci, kdy rostlina začne mít nedostatek živin pro svůj růst a tady přichází čas pikýrování do výživného substrátu nebo hnojení. 

1. DEROUET, Michel. Influence de la charge minérale de l’eau sur la germination des cactus. Succulentopi@ le Cactus francophone en revue / directeur de la publication Yann Cochard ; rédactrice en chef Martine Deshogues: Le Cactus Francophone en revue [online]. 2012, roč. 2012, č. 3, s. 12-15 [cit. 2012-12-19]. ISSN 2259-1060. Dostupné z: http://www.cactuspro.com/succulentopia/Succulentopia-N3-2012-10.pdf

   
Copyright © 2019 Klub kaktusářů Plzeň. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.