Jelikož řada kaktusářů používá k zálivce dešťovou vodu, je vhodné říct něco o jejích vlastnostech. Dešťová voda je obecně považována za velmi měkkou a slabě kyselou. Jaké je její konkrétní složení je nejlepší demonstrovat na analýzách vzorků dešťové vody ze severovýchodního Mexika [2]. Pro ukázku vybírám údaje pouze z oblasti Monterrey.

Z analýz dešťové vody vyplynulo, že obsahuje ionty Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+, Cl-, NO3-, SO42-. Koncentrace se pohybovaly řádově v jednotkách až stovkách μg/l, což jsou sice hodnoty malé, ale ne zcela zanedbatelné. Z hlediska hnojení mají zde pak význam dusičnany (34,76 μg/l*), amonné (44,11 μg/l*) a draselné (18,17 μg/l*) ionty. Stručně řečeno, přestože zaléváme čistou dešťovou vodou, mírně tyto rostliny hnojíme [2].

Složení dešťové vody je samozřejmě značně závislé na lokalitě a době srážek. V průmyslových oblastech a velkých městech nám navíc vodu znečišťují další látky, např. oxidy síry a dusíku, známé jako kyselé deště. V takových oblastech by sběr dešťové vody měl začít až po pročištění ovzduší a několikahodinovém dešti. Vodu není vhodné zachytávat ze střech, kde je lepenka, měď, barvené tašky apod. 

* - průměrné hodnoty 

 

2. RAMÍREZ LARA E. ET AL.: Chemical composition of rainwater in northeastern México. Atmósfera. 2010, roč. 23, č. 3. ISSN 0187-6236. Dostupné z: http://www.ejournal.unam.mx/atm/Vol23-3/ATM002300301.pdf

   
Copyright © 2019 Klub kaktusářů Plzeň. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.