Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Pravidla

PRAVIDLA DISKUSNÍHO FÓRA KKP


I. Základní pravidla

Všechny přispěvky a uživatelem publikované názory jsou vyjádřením jeho osobních názorů. Nevyjadřují názor představitelů fóra.

Fórum nezaručuje pravdivost publikovaných informací.

Každý uživatel je povinen sledovat a brát na vědomí zprávy v sekci Pokyny uživatelům fóra a respektovat pravidla fóra.

Uživatelům neaktivním více než 6 měsíců může být smázán účet.

Uživateli je dovoleno používat jen jeden účet.

Uživatel je povinen uvádět při registraci pravdivé kontaktní informace.

Provozovatelé fóra si vyhrazují právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout libovolné téma nebo příspěvek.

V případě hrubého porušení pravidel fóra má administrátor právo postihnout provinivšího se uživatele zablokováním resp. vyloučením z fóra.


II. Povinná pravidla pro psaní příspěvků

Publikování názorů a informací porušujících zákony ČR/SR (pornografické materiály, informace porušující autorská práva, názory vedoucí k hanobení rasy, národa nebo přesvědčení) je přisně zakázáno! Sami můžete administrátory a moderátory na podobný příspěvek upozornit. Porušením těchto pravidel se uživatel přímo vystavuje možnosti postihu vyloučením z fóra.

Reklamní příspěvky a inzerce výrobků a služeb v oblasti kaktusářské a sukulentářské tématiky budou moderovány tak, aby byl zachován nekomerční charakter diskusního fóra. 

Reklamní příspěvky nebo jiné pokusy o propagaci výrobků, webů, inzerce atd. nesouvisejících se zaměřením fóra atd. budou ihned mazány. Je zakázáno umísťovat reklamní bannery a více odkazů (například na internetové obchody) do podpisů. Porušením těchto pravidel se uživatel přímo vystavuje možnosti postihu vyloučením z fóra.

Dodržujte zásady slušného chování. Veřejné hrubé slovní napadání nebo uvádění nepravdivých informací o ostatních uživatelích bude bráno jako porušení pravidel fóra. Toto se týká i Soukromých zpráv.

Na fóru platí zákaz spamování a psaní extrémně krátkých příspěvků typu "jj", smajlík či jiné citoslovce a přitakávání. Příspěvky mimo téma, vícenásobné příspěvky se stejným obsahem nebo příspěvky bez informační hodnoty mohou být moderátory/administrátory bez upozornění smázany.

Uživatel by se měl zdržet jakýchkoliv příspěvků mimo téma, které pouze znesnadní a znepřehlední diskutované téma.Moderátoři budou takové příspěvky mazat. Prosím, zvažte každý přispěvek, který odesíláte

Flamewar (příliš ohnivá diskuse) bude moderován (smazání příspěvků, uzavření tématu).

 

Přispěvky, které jsou již moderátorem vyřešeny a uživatel je přesto ignoruje a zakládá téma znovu, bude sankciován (nějakým způsobem - varování, blokování, atd.).

 

 

III. Ostatní  doporučení pro psaní příspěvků


Uživatel musí respektovat rozdělení fóra na sekce a umisťovat svá témata do sekcí k tomu určených. Vyvarujte se tvorby zbytečných duplicitních témat, neboť tyto budou moderovány.

Spisovný jazyk neni vyžadován, ale snažte se co nejvíce používat "srozumitelnou mluvu".
Pište s háčky a čárkami. Užívejte správně větnou interpunkci, dodržujte základní typografické zvyklosti, nepište zbytečně VELKÝMI písmeny.

Citaci používejte s rozumem - necitujte zbytečně dlouhé pasáže a z citace vždy odstraňte odkazy na obrázky pokud se dotaz netýká přímo těchto obrázků.

Číst více ...
Vygenerováno za 0.114 sekund