Při poslední návštěvě Mexika jsme si začali více všímat i toho, v jaké terénu a substrátu kaktusy rostou. Prvně nás tato myšlenka napadla u La Luz, nedaleko La Paloma. Je to místo kaktusářům dobře známé, roste tady Thelocactu palomaensis, Ariaocarpus retusus (včetně kristátních jedinců), rostliny z rodu Coryphantha, Escobaria, Epithelantha, ad. Terén na první pohled vypadá hrubě a kamenitě, viz obrázek níže. Zdání však klame. Po odstranění větších kamenů jsem odebral vzorek zeminy. Je sice ztvrdlá a spečená, ale po rozmělnění zjistíme, že se jedná o poměrně jemnou složku. Provést podrobnou analýzu půdy není zrovna jednoduché. Je potřeba k tomu v první řadě dostatečné množství vzorku, což každého odradí tahat sebou do letadla. Přesto jsem odebral aspoň trochu zeminy do malého sáčku. Snad mě za to nezavřou.

Stejná myšlenka nás napadla i v laguně La Leche, když jsme hledali Escobarii abditu. Tady moc kamínků a hrubé složky nenajdeme, jen spečenou krustu, kterou tvoří různé naplaveniny písku, vápence, jílu apod. Abychom měli aspoň něco na srovnání, odebírám i zde malý vzorek.

Po příjezdu jsem se snažil oba vzorky detailně nafotit. Pro analýzu mě jako první napadlo použít rentgen fluorescenční spektrometr. Je to nedestruktivní metoda, kterou jsme schopni určit prvkové zastoupení, z čehož můžeme vydedukovat, jaké bude výsledné složení půdy. Z níže uvedené tabulky je patrné, že podstatnou část tvoří křemík a vápník. Sloučenin těchto dvou prvků je v půdě celá řada, ale jako dvě hlavní můžeme uvést písek (oxid křemičitý) a vápenec (uhličitan vápenatý). Ve vzorcích je patrná přítomnost i další prvků, jako je fosfor, mangan, titan, ad., jejichž množství se ale pohybuje v desetinách nebo setinách hmotnostních procent. Pod mikroskopem jsou patrné i drobné fragmenty biomasy, tzn. zbytky rostlin, živočichů apod.

Dnes tak máme aspoň trochu bližší představu, jaký substrát těmto rostlinkám nejlépe vyhovuje.

 

Leche0

Obr. 1: Laguna de La Leche, Coahuila

 

Luz0

Obr. 2: La Luz, Ejido La Paloma, Coahuila

 

Leche1

Obr. 3: Vzorek půdy "La Leche"

 

Luz1

Obr. 4: Vzorek půdy "La Luz"

 

Leche2

Obr. 5: Separovaná jemná frakce "La Leche"

Luz2

Obr. 6: Separovaná jemná frakce "La Luz"

 

Leche3

Obr. 7: Jemná frakce pod mikroskopem "La Leche". Podstatnou část tvoří slepený vápencový prach.

 

Luz3

Obr. 8: Jemná frakce pod mikroskopem "La Luz". Jsou zde patrné zrnka písku a z části humózní složka.

Laguna de La Leche, Coahuila La Luz, Ejido La Paloma, Coahuila
 • Lehké prvky: 58,2 %
 • Křemík: 16,9 % (36,1 % SiO2)
 • Vápník: 16,1 % (40,2 % CaCO3)
 • Hliník: 4,4 %
 • Železo: 2,5 %
 • Draslík: 1,4 %
 • Ostatní prvky < 1 %
 • Lehké prvky: 65,3 %
 • Křemík: 20,2 % (43,2 SiO2)
 • Vápník: 6,7 % (16,7 % CaCO3)
 • Hliník: 4,5 %
 • Železo: 1,8 %
 • Draslík: 1,0 %
 • Ostatní prvky < 1 %

 

Pozn.: Analýza byla provedena na rentgenovém fluorescenčním spektrometru. Hmotnostní procentuální složení je pouze orientační. Ve výsledcích nejsou zahrnuté všechny lehké prvky, proto výsledné hodnoty identifikovaných prvků budou ve skutečnosti nižší.

   
Copyright © 2019 Klub kaktusářů Plzeň. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.