Aktuality

  • Nejbližší členská schůze proběhne ve čtvrtek 8.února 2018 v Kulturním zařízení Šeříkovka.  Bude se jednat o Výroční členskou schůzi - podrobnosti naleznete v pozvánce níže. Všichni členové jsou srdečně zváni.

    Přednášku bude mít Petr Kuták: Klubové akce v loňském roce a možná ještě něco navíc. 

Výroční členská schůze 2018 - POZVÁNKA​

Vážení přátelé,
 
výbor Klubu kaktusářů Plzeň podle Čl.V odst.1 Stanov Klubu kaktusářů Plzeň, z.s. tímto svolává Výroční členskou schůzi, která se koná
 
ve čtvrtek,  8. února 2018 od 16.00 hod
 
v kulturním zařízení UMO 2 Plzeň – Slovany, v Šeříkové ulici.
 
Na programu výroční členské schůze je:
- zpráva o činnosti klubu v roce 2017, kterou přednese nově zvolený předseda klubu Jiří Musil,
- zpráva o hospodaření klubu za rok 2017, kterou přednese pokladník klubu Karel Sladký,
- zpráva revizní komise za rok 2017, kterou přednese předsedkyně Alena Berková,
- doplňkové volby do výboru a návrh na úpravu stanov,
- projednání a schválení Návrhu plánu činnosti pro rok 2018,
- projednání a schválení Návrhu finančního plánu pro rok 2018,
- usnesení výroční členské schůze,
- přednášku bude mít Petr Kuták - Klubové akce v uplynulém roce.   

Členský příspěvek na rok 2018 zůstává  80,--  Kč, předplatné časopisu Kaktusy je  270,-- Kč.
Prosíme o zaplacení členského příspěvku pokladníkovi klubu Karlu Sladkému do 31.1.2018:
- na členských schůzích,
  • - převodem na klubový účet: 2701158336/2010 (nezapomeňte prosím uvést do poznámky své jméno a účel platby),
- ve výjimečných případech i složenkou na adresu Karel Sladký, Břeclavská 10, 31003 Plzeň.
Stejným způsobem je možno uhradit předplatné časopisu Kaktusy nebo si zajistit zasílání klubového Zpravodaje domů na adresu za cenu poštovného  95,- Kč / ročník - 5 čísel – eviduje pokladník klubu.

 

Předplatné časopisu Kaktusy

Vzhledem ke krátkému termínu pro objednání, bude postačovat o časopis projevit do uvedeného data zájem.
Nebudete-li časopis z nějakého důvodu moci uhradit a budete-li mít o jeho odebírání zájem, klub objedná za vás a úhradu můžete provést později. Zájem oznamte pokladníkovi: mobil: 606 645 180 (stačí SMS)  nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Těm členům, kteří o odběr časopisu neprojeví zájem do 15. ledna, nebude časopis přes klub objednán.
 

Další klubová činnost v roce 2018:
- Pravidelná setkání KK Plzeň v kulturním zařízení v Šeříkové ulici tradičně vždy druhý čtvrtek v měsíci od 16.00 do 19.00 hod (mimo prázdninových termínů) s výjimkou červnové schůze (první čtvrtek v měsíci).
- Pro rok 2018 se jedná o tyto termíny:  11. ledna, 8. února, 8. března, 12. dubna, 10. května, 7. června, 13. září, 11. října, 8. listopadu, 13. prosince. 
- Na programu členských schůzí jsou vždy organizační záležitosti, tombola kaktusů a přednáška zaměřená na problematiku pěstování kaktusů a jiných sukulentů, jejich výskytu na nalezištích nebo zaměřená na spolkovou činnost. Na každé členské schůzi je prostor pro výměnu rostlin a semen.
- Pravidelné návštěvy sbírek našich členů vždy dopoledne v neděli, která následuje po členské schůzi. Návštěvy jsou organizovány zpravidla od 10.00 do 12.00 hod.
- Dvoudenní zájezd KK Plzeň v druhé polovině května do jižních Čech.
  • - Výstava kaktusů KK Plzeň, která se koná od soboty 9. června do středy 13. června 2018.
- XIX. sympozium o kaktusech a sukulentech „Plzeňské kaktusářské kolokvium“, konané 15. září 2018 v kulturním zařízení ÚMO 2, Plzeň – Slovany, Šeříková ulice.
-Tradiční již XXXIV. bál  KK Plzeň, v sobotu 24.11.2018 v kulturním sále v Šeříkové ulici, UMO 2, Plzeň – Slovany.
-Výbor klubu vydává pravidelně Zpravodaj klubu (5x ročně), který si můžete vyzvednout na členských schůzích. Termíny: leden, březen, květen, září, listopad. Je možno domluvit zasílání poštou za úhradu poštovného. 
- Klub vydává na podzim nabídkový seznam semen kaktusů a jiných sukulentů. Katalog bude k dispozici na klubových webových stránkách od začátku října do konce listopadu. Nebude vydáván tiskem! 
- O činnosti klubu a dalších aktivitách se můžete pravidelně informovat na klubových stránkách: www.kkplzen.eu
  
V Plzni dne 4. ledna 2018                                                               Výbor  KK Plzeň